Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Η ΕΣΤΙΑ είναι παραγωγός καυσοξύλων έχοντας νόμιμα δικαιώματα εκμετάλλευσης δασών οξιάς. Αυτή η κάθετη δομή οργάνωσης παραγωγής και εμπορίας μας δίνει το προτέρημα να ελέγχουμε πλήρως την ποιότητα στα καυσόξυλα που προσφέρουμε, ιδιαιτέρως ως προς την περιεχόμενη υγρασία και τις διαστάσεις. Από το δάσος γίνεται η πρώτη επιλογή έτσι ώστε τα ξύλα που προορίζονται για καυσόξυλα να είναι προσήλια έτσι ώστε να έχουν την κατάλληλη αναφλεξιμότητα.


Επίσης ο ιδιόκτητος στόλος για την αλυσίδα μεταφοράς και διάθεσης και το εξειδικευμένο προσωπικό συμβάλλουν σημαντικά στη συγκράτηση των κοστολογίων, έτσι ώστε να καυχιόμαστε ειλικρινά ότι εκτός από άριστη ποιότητα παρέχουμε “φθηνά-στεγνά καυσόξυλα”.

Τα ξύλα αφού έχουν κοπεί στο παραχωρημένο από το δασαρχείο κομμάτι του δάσους προς εκμετάλλευση κάτω από την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού δασολόγων-δασοπόνων με την μέγιστη περιβαλλοντολογική ευαισθησία και τον απαιτούμενο επαγγελματισμό παραμένουν κομμένα σε μορφή κορμών κατ’ ελάχιστον 3 μήνες στο δάσος. Αφού μαρκαριστούν και επιλεγούν ποιοι κορμοί θα κατευθυνθούν για τεχνική ξυλεία και ποιοι για καυσόξυλα φορτώνονται με κατεύθυνση άλλους εμπόρους λιανικής και για την αποθήκη μας στην Αθήνα σε μορφή κορμών αλλά και έτοιμων καυσόξυλων κομμένων και σχισμένων. Στις εγκαταστάσεις μας (Γέρακας, Αθήνα) αποθηκεύονται σε στεγασμένους αεριζόμενους χώρους έτσι ώστε να χάσουν περαιτέρω υγρασία κατά την αποθήκευση και να μη νοτίσουν από την υγρασία του περιβάλλοντος και την βροχή. Γίνεται περαιτέρω επεξεργασία κοπής και σχισίματος στις κατάλληλες διαστάσεις ανάλογα τη χρήση. Τα στεγασμένα καυσόξυλα ζυγίζονται σε ηλεκτρονικό ζυγό και αποστέλλονται κατά παραγγελία κατ οίκον όπου και γίνεται κατάλληλο στοίβαγμα από έμπειρο προσωπικό.

Η ολοκληρωμένη και κάθετη διαδικασία επιλογής περιοχής υλοτόμησης, επιλογής κατάλληλης ξυλείας, μεταφοράς, επεξεργασίας, κοπής σχισίματος, αποθήκευσης και διανομής μας επιτρέπουν να προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα προσήλια, κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις, ωριμασμένα σωστά, στεγνά και όχι νοτισμένα στη σωστή ποσότητα με συνεπή παράδοση για την ικανοποίηση του πελάτη και μια λαμπρή φωτιά.